Kiến tạo tương lai!

  • han_quoc

Tôi có cần phải học tiếng Nhật trước khi đi du học Nhật Bản không?

Tôi có cần phải học tiếng Nhật trước khi đi du học Nhật Bản không?

Trả lời:

Bạn nên theo học tiếng Nhật tại Việt Nam tối thiểu 3 tháng (song song với quá trình chuẩn bị hồ sơ du học). Việc này sẽ giúp ích cho bạn khi bạn đặt chân đến Nhật Bản là có thể đi làm luôn. Và cũng thuận lợi hơn cho bạn trong quá trình theo học tại Nhật Bản.

Hỗ trợ trực tuyến
Văn phòng tại Nhật Bản
tranmcuong.utc
Văn phòng tại Việt Nam
Facebook